Logotyp Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy, że limit miejsc w projekcie „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”  został wyczerpany.

Projekt „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe” skierowany jest do osób pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych - bez względu na poziom swojego wykształcenia. 
 

Z projektu mogą skorzystać osoby mieszkające - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

** UWAGA** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły zajęć ze zstacjonarnej na zdalną na wypadek pojawienia się obostrzeń sanitarnych, które uniemożliwią spotkania bezpośrednie !
KROK 1

Chcąc zgłosić się do udziału w projekcie wypełnij i wyślij drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy lub prześlij pocztą tradycyjną w formularz w wersji wydrukowanej na adres biura projektu.

KROK 2

O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu Twojego zgłoszenia zostaniesz poinformowany przez pracowników Biura projektu. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie pracownicy poinformują o terminie spotkania organizacyjnego i wymaganych dokumentach.

Regulaminy

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU

Oświadczenie do umowy 
Kliknij aby pobrać plik .PDF

 

 

 
 

POZOSTAŁE DOKUMENTY