Logotyp Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Rekrutacja

Projekt „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe” skierowany jest do osób pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych.

Projekt skierowany jest do następujących grup:
  • osoby o niskich kwalifikacjach
    ( tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
  • osoby z niepełnosprawnościami
    ( bez względu na poziom wykształcenia),
  • osoby powyżej 50 roku życia
    (bez względu na poziom wykształcenia),
  • Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.
KROK 1

Chcąc zgłosić się do udziału w projekcie wypełnij i wyślij drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy

lub prześlij pocztą tradycyjną w formularz w wersji wydrukowanej na adres biura projektu.

KROK 2

O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu Twojego zgłoszenia zostaniesz poinformowany przez pracowników Biura projektu. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie pracownicy poinformują o terminie spotkania organizacyjnego i wymaganych dokumentach.

Regulaminy

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY