Logotyp Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Aktualności

17.12.2018
FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakiego języka mogę się nauczyć?

 • Angielskiego
 • Francuskiego
 • Niemieckiego

Jakie są koszty kursu?

 • Kurs jest darmowy
 • Jedyny koszt, który ponosi uczestnik to 150 zł, będący częścią pokrycia kosztów podręczników

Kto realizuje projekt ?

Urząd Marszałkowski Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. i firmą Training House.

Gdzie będą się odbywały kursy?

Planowane jest uruchomienie kursów w każdym powiecie w woj. kujawsko-pomorskiego.

Grupa językowa zostanie uruchomiona w momencie zrekrutowania 12 osób zainteresowanych tym samym językiem, tym samym poziomem i dostępnych w tym samym czasie w danej miejscowości.

Kiedy będą odbywały się kursy?

Nie ma z góry określonego harmonogramu. Podczas rejestracji należy zaznaczyć preferowane dni i godziny odbywania kursu.

Kto będzie nauczał?

Zajęcia będą prowadzone przez lektorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych posiadających wyższe wykształcenie.

Jak można się zgłosić?

Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

Do kogo skierowany jest projekt?

 • do osób pełnoletnich
 • do osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych
 • do osób przynależących do minimum jednej z grup:
  • osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
  • osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia), w tym również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Co zyskam?

 • darmowy kurs
 • certyfikat językowy: TOEIC, WiDaF, TFI.

Organizacja kursu:

 • do zrealizowania: 180 godzin lekcyjnych, 4 godziny lekcyjne tygodniowo
 • system nauki: 2 + 2 (w przykładowym systemie: poniedziałek // środa, wtorek // czwartek) lub 4 godziny lekcyjne
 • czas realizacji: 12 – 13 miesięcy, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia,

Jak wygląda ścieżka rekrutacji?

 1. Po wysłaniu zgłoszenia Pana/Pani dane i preferencje co do kursu zostają zapisane w naszej bazie kandydatów.
 2. Jeśli w formularzu zgłoszenia zaznaczony została opcja kontynuacji nauki, pracownicy biura będą się kontaktować z Państwem w celu przesłania do testu poziomującego poziom znajomości języka.
 3. W momencie, gdy utworzy się odpowiednia grupa językowa, będziemy się kontaktować z konkretną propozycją dni i godz. szkolenia wraz z zaproszeniem na spotkanie informacyjne.
 4. Podczas spotkania informacyjnego pracownicy biura projektu będą podpisywać z każdą osobą niezbędną dokumentację oraz umowę szkoleniową.